Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Din løn som advokat

Se din løn som advokat og advokatfuldmægtig. Find dit lønniveau, og se mere om bonus i advokatbranchen.

Løn og vilkår i advokatbranchen varierer meget både for advokater og advokatfuldmægtige. Din løn vil typisk være højere, når du er ansat på et større advokatkontor i de store byer end på et mindre kontor eller uden for de store byer. 

Du skal altid forvente at blive ansat på en individuel kontrakt både som advokat og advokatfuldmægtig.

Løn som advokatfuldmægtig

Nogle advokathuse betaler en fastlagt løn til deres 1., 2., og 3. års advokatfuldmægtige, og så er din løn ikke til forhandling.

På nogle advokatkontorer kan du blive mødt med, at din løn er fastsat i forhold til Djøfs vejledende lønsatser for advokatfuldmægtige   – men vær opmærksom på, at Djøf ikke fastsætter sådan en vejledende løn. Lønnen varierer jo afhængigt af advokatkontorets størrelse og placering.  

Brug Djøfs lønberegner, hvis du vil undersøge, om din løn er på niveau med andre advokatfuldmægtige med din anciennitet i dit område. Du finder lønberegneren nederst på siden. 

 

Løn som advokat

Det største lønhop får du, når du er færdig som advokatfuldmægtig og bliver ansat som advokat. Din bestalling giver nemlig din arbejdsgiver mulighed for større indtjening, og dermed er der basis for en markant lønstigning.

Lønnen er typisk til fri forhandling, men på de store advokatkontorer i København er din løn som nyuddannet advokat ofte centralt fastlagt. Vil du have mere i løn, skal du derfor forsøge at forhandle dig til en bonusordning.

Bonus

En bonusordning kan du få oveni din faste løn og pension. For advokatfuldmægtige er bonus dog oftest en mulighed på de større advokatkontorer og kræver en vis anciennitet som fuldmægtig.

Bonusvilkårene er forskellige, og bonuskriterierne kan være både objektive og subjektive.

Sædvanlige bonuskriterier er:

  • akkvisition (at du tiltrækker nye klienter)
  • egen omsætning
  • debiterbare timer
  • virksomhedens omsætning
  • arbejdsgivers vurdering – i forhold til din udvikling, engagement, effektivitet, fleksibilitet, værdiskabelse og adfærd.

Særligt for advokater tæller det, at du:

  • har forretningsforståelse og dermed partnerpotentiale
  • er specialist inden for et fagområde.

Hvis din bonus kun er baseret på din arbejdsgivers subjektive vurdering, kan du ikke være sikker på at få bonus. Du bør derfor ikke indregne den i din faste løn.

Pension

Pension er ofte en del af lønpakken i advokatbranchen. Men der er stor forskel på, om arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag eller ej – og hvis de gør – hvor stort bidraget er.

De fleste steder bliver din løn forhandlet inklusive både arbejdsgivers og dit eget pensionsbidrag. Du skal derfor vurdere din løn inklusive pension, når du bliver præsenteret for et udspil.