Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Planlæg din barsel

Brug Djøfs barselsberegner til at lave en samlet barselsplan, der giver dig fuldt overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge og alle de vigtige datoer og deadlines.

Mand trykker lille baby på næsen

Barsel for børn født fra 2. august 2022

Med vores nye barselsberegner får du et nemt overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge. Beregneren giver dig alle de vigtige datoer og deadlines, som du skal være opmærksom på, når du planlægger jeres barsel. Barselsberegneren gælder for børn, som er født fra 2. august 2022 og frem.

Vigtige begreber

Inden du går i gang med at lave en barselsplan, hjælper det at kende følgende begreber:

Fraværsretten handler om, hvor mange uger I har ret til at være væk fra arbejdet ifølge barselsloven.

Lønretten handler om, i hvor mange uger I har ret til løn under fraværet i følge jeres kontrakt, overenskomst, husaftale eller personalehåndbog.

Dagpengeretten handler om, hvor mange uger med barselsdagpenge I har ret til.

Få et overblik over ret til fravær og dagpenge

Så længe har hver forælder ret til fravær fra arbejdet efter fødslen.

Grafik_ret til fravaer

Så længe har hver forælder ret til barselsdagpenge efter fødslen.

Grafik til barselspenge

24 uger med barselsdagpenge

Som lønmodtagere har begge forældre ret til barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen. Det hedder dagpengeretten. 11 af ugerne er øremærkede. Det betyder, at de ikke kan overdrages mellem jer. 2 af de 11 øremærkede uger skal I afholde i forbindelse med fødslen. Mor har pligt til at afholde dem fra dagen efter fødslen. Far eller medmor kan efter aftale med arbejdsgiver placere sine 2 uger inden for de første 10 uger efter fødslen. De øvrige 9 øremærkede uger med barselsdagpenge skal I afholde, inden jeres barn fylder 1 år.

Er du ikke lønmodtager, kan du vælge at overdrage op til 22 uger med barselsdagpenge til den anden forælder. Hvis du ved siden af dit studie eller selvstændig virksomhed arbejder som lønmodtager i et vist omfang, bliver du anset for at være lønmodtager. Det betyder, at du er omfattet af reglerne om øremærket orlov.

I bruger barselsdagpenge, når I får løn

En forudsætning for, at du kan få udbetalt fuld løn i et vist antal uger efter fødslen, er som hovedregel, at din arbejdsgivere får barselsdagpenge i refusion i samme antal uger. Nogle arbejdsgivere tilbyder gunstige barselsvilkår og giver deres medarbejdere løn i mere end 24 uger efter fødslen. Lønretten kommer derfor til at overstige den enkelte forælders dagpengeret på 24 uger.

Undersøg derfor, om din arbejdsgiver:

  • udbetaler fuld løn uden at kræve dagpengerefusion i de uger, hvor de ikke kan få refusion
  • udbetaler differencen mellem dagpengesatsen og din løn i de uger, hvor de ikke kan få dagpengerefusion. Det vil sige at I får differenceløn
  • betinger sig fuld dagpengerefusion for hver uge, de udbetaler løn. Det betyder, at du må give afkald på lønretten i de uger, hvor der ikke er flere dagpenge. 

Eksempel: Er mor fx ansat i staten, har hun ret til 26 uger med løn. Da en statslig arbejdsgiver kræver dagpengerefusion for hver uge, de udbetaler fuld løn til mor, har hun altså brug for at få overdraget 2 ugers barselsdagpenge fra den anden forælder for at kunne udnytte sin fulde lønret.

Har den anden forælder ifølge sin kontrakt ret til fuld løn i 24 uger eller mere efter fødslen, slår barselsdagpengene ikke til, hvis begge forældre skal udnytte deres fulde lønret. Får mor derfor ikke overdraget 2 uger med barselsdagpenge fra den anden forælder, vil hun i dette tilfælde få udbetalt fuld løn i 24 uger og differenceløn i 2 uger.

Hvis du er i en lignende situation, bliver I nødt til at tage stilling til, hvem af jer der skal have flest uger med løn. Husk, at du stadig har ret til fravær fra arbejdet, selvom du eventuelt må give afkald på nogle uger med løn.

Du skal acceptere cookies!

Du skal acceptere statistiske cookies inden du kan benytte barselsberegneren. Klik herunder for at gå til cookie indstillinger.

Betingelser for at få barselsdagpenge

Som lønmodtagere skal I opfylde 3 betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

  • I skal være ansat på den første fraværsdag eller dagen før.
  • I skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven.
  • I skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Særlige situationer

Så har I ret til 26 ugers ekstra fravær med barselsdagpenge, som I frit kan fordele mellem jer. Brug barselsberegneren til at få overblik over jeres ordinære ret til fravær, løn og barselsdagpenge, og føj selv fordelingen af de 26 ugers barselsdagpenge til på barselsplanen. Reglerne gælder fra 1. januar 2023.

Forløbet efter modtagelsen af et barn er identisk med forløbet efter en fødsel. Brug derfor barselsberegneren til at få overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge efter modtagelsen af jeres barn. Det er kun tiden og jeres rettigheder op til modtagelsen, som beregneren ikke kan tage højde for.