Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Øremærket barsel til mænd

Med øremærket barsel til mænd har far 11 ugers orlov, som ikke kan overdrages til mor. Se, hvordan I undgår at miste øremærket barsel.

Øremærket orlov betyder, at du ikke kan overdrage retten til uger med barselsdagpenge under orloven til den anden forælder. Du skal derfor selv holde de øremærkede uger – ellers mister I retten til at holde barselsugerne.  

Med øremærket barsel til mænd har begge forældre ret til 11 ugers barsel, mens de sidste 26 uger kan deles, som det passer familien bedst. 

11 uger øremærket barsel til far 

Som far/medmor har du ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel. Derudover har du ret til yderligere ni øremærkede uger efter fødslen. Du skal holde de ni uger, inden barnet fylder et år, ellers mister I retten til at holde barselsugerne.  

De øvrige 13 uger med barselsdagpenge kan overdrages til mor, hvis far/medmor ikke selv ønsker at holde orloven.  

Grafik til barselspenge

Øremærket barsel gælder ikke alle  

Er far/medmor selvstændig, ledig eller studerende kan ni af de 11 ugers øremærket barsel overføres til mor. Derfor I selv bestemme, hvordan I som familie fordeler barslen imellem jer. 

Mand og baby

Brug Djøfs barselsberegner til at lave en samlet barselsplan, der giver dig fuldt overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge og alle de vigtige datoer og deadlines.

Kvinde barn natur

Se, hvordan du har ret til løn under din barsel. Få også overblik over, hvor mange uger du har med barselsdagpenge, og hvilke af ugerne du kan overdrage til din partner.

Fritid familie baby

Få styr på barselsreglerne for din ret til at holde orlov før og efter fødslen. Se også vigtige frister for, hvornår du skal give arbejdsgiver besked om dine planer for orlov.

Mand og baby

Du kan udskyde og forlænge din barsel på forskellige måder – og bruge den til forskellige ting, fx at gå ned i tid. Kend reglerne for forlænget eller udskudt barsel.