Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Personalegoder

Få inspiration til, hvilke personalegoder du kan forhandle om til din lønforhandling.

Ideer til personalegoder

Få inspiration til, hvad du kan forhandle om til din lønforhandling.

Det er en god idé at være strategisk med dine ønsker til din lønpakke. Vil du fx gerne have personalegoder, som styrker dine karrieremuligheder? Eller giver mere fritid bedst mening for dig lige nu? Gør op med dig selv, hvad der er vigtigt i dit arbejdsliv og hvad du skal huske at få spurgt ind til, i forhold til personalegoder og hvad du kan og vil forhandle om. 

Du kan fx forhandle om ekstra fridage, mere fleksibilitet i dit arbejde, efteruddannelse eller et betalt mentor- eller coachforløb.

Nedenfor kan du få inspiration til de mest almindelige personalegoder, men vær også opmærksom på, at forhandlingsrummet kan variere betydeligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. På de offentlige arbejdspladser er mange vilkår og personalegoder reguleret i overenskomsterne. På private arbejdspladser er det omvendt ikke en selvfølge, at der er pensionsordning, barselsvilkår der går ud over funktionærloven, eller frihed ved barns sygdom. På det private arbejdsmarked kan det yderligere variere fra branche til branche, virksomhedsstørrelse eller værdiprofil hos virksomheden. På offentlige arbejdspladser kan der ligeledes være forskelle på forhandlingsrummet i forhold til konkrete emner som hjemmearbejde og anden fleksibilitet. 

Mange virksomheder tilbyder på forhånd en række personalegoder, som ikke er til forhandling. Fx sundhedsforsikring, massage, gratis frugt og rensetøjsordning.

Lad dig inspirere af de mest almindelige personalegoder.

Personalegoder for offentligt og privatansatte

Du kan åbne op for, at du gerne vil belønnes med en bonus eller et særligt løntillæg, når du har leveret gode resultater eller en ekstraordinær arbejdsindsats. Bonussen kan enten være et engangsbeløb eller en lønandel, som udbetales efter faste kriterier. Men tjek først, om din arbejdsplads har bonusordninger.

Måske er muligheden for hjemmearbejdsdage kortere arbejdsdage eller en ugentlig fridag det, der giver dig værdi og luft i hverdagen. Fx fordi du gerne vil hente dine børn tidligt, tage en uddannelse eller starte op som deltidsiværksætter. Så kan du forhandle om at gå ned i tid, uden at det går ud over lønnen. Eventuelt bare i en periode.

Du kan forhandle om, at du kan bruge din arbejdstelefon til private formål. Husk dog, at du skal betale multimedieskat, når din arbejdsgiver betaler hele telefonregningen.

En pc og internetadgang hjemmefra er en del af lønpakken på mange arbejdspladser. Har du ikke allerede disse personalegoder, kan du forhandle om dem. Husk, at du så skal betale multimedieskat.

Faglige foreninger og netværk, som er relevante for dit arbejde, kan give din karriereudvikling et skub. Du kan fx få inspiration fra andre i dit fag eller sparring fra en erfaren mentor. Foreslå, at din arbejdsgiver betaler dit kontingent eller dine medlemskaber.

Har du fået mere erfaring eller nye ansvarsområder? Så kan du forhandle om en ny titel, som afspejler dine kompetencer. Selvom titlen ikke giver en lønstigning nu, så kan signalværdien være et springbræt til højere løn eller nye karrieremuligheder, når du skifter job.

Længerevarende kurser eller en uddannelse, der styrker din faglige profil, er værdifulde personalegoder. Du kan også forhandle om frihed med løn til at deltage i undervisningen, hvis den ligger i arbejdstiden.

Du kan også forhandle om ekstra feriedage med løn eller om ret til fravær uden løn. Dine ekstra fridage kan enten være en engangsforeteelse, eller en permanent længere ferie, som gælder år efter år.Hver ekstra feriedag med løn svarer til 0,45% af din årsløn. Forhandler du fx 5 ekstra feriefridage, svarer det til 2,25% ekstra i lønposen.

Som nyuddannet har du ret til at holde ferie. Men da du løbende optjener din ret til ferie med løn – 2,08 feriedage pr. måned – kan du hurtigt løbe tør for feriedage. Derfor kan du forhandle om ret til at holde noget mere ferie med løn i dit første ansættelsessår.

Personalegoder for privatansatte

Du kan forhandle om, hvor meget din arbejdsgiver skal indbetale til din pension. Mange virksomheder ligger på 15%, hvor virksomheden betaler 10%, og medarbejderen 5% – men det varierer fra branche til branche. Hvis din arbejdsgiver har en lav indbetaling til pension eller slet ingen, kan du forhandle om en højere løn, så du selv kan indbetale mere til din pension. Skifter du job, kan du forhandle om, at din arbejdsgiver indbetaler pension fra dag ét, hvis det ikke er en del af din kontrakt.

De fleste ansatte har ret til hel eller delvis løn under barsel. Både som mand og kvinde kan du forhandle om bedre barselsvilkår – fx en længere orlovsperiode med løn, at din arbejdsgiver fortsat indbetaler til din pensionsopsparing, og at du optjener ret til ferie med løn under dit fravær. Få mere inspiration i vores barselsoverblik.

Du har ikke automatisk ret til løn, når du tager fri for at passe dit syge barn. Tjek din kontrakt eller personalehåndbog. Får du ikke løn, kan du forhandle om at få en eller flere dage, som du frit kan placere inden for barnets sygdomsperiode. Du kan også forhandle dig til omsorgsdage, hvor du med fuld løn kan holde fri med dit barn. Fx 2 omsorgsdage per barn, indtil barnet fylder syv år.

Ferieloven giver dig ret til et ferietillæg på 1% af din løn. Mange har et ferietillæg på mellem 1,5 og 3%, og måske kan du hente noget her ved din næste lønforhandling. Kender du ikke størrelsen på dit ferietillæg, så kig i din kontrakt, overenskomst eller personalehåndbog.

Mange større virksomheder arbejder målrettet på at beholde sine ældre medarbejdere. Fx ved at tilbyde mere fleksibel arbejdstid og ekstra ferie. Undersøg, hvilke særlige ordninger din arbejdsgiver tilbyder seniorer, og kom med et udspil til din chef – fx nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling.

Du kan forhandle om, at din arbejdsgiver betaler for aviser eller tidsskrifter, som du får privat. Vær dog opmærksom på, at en arbejdsgiverbetalt avis, som leveres hjem til dig, kan være skattepligtig.

Har din arbejdsgiver en aktieaflønningsordning, kan du undersøge, om du kan blive omfattet som supplement til din løn. Aktiegevinster beskattes lavere end almindelige lønninger, og aktieaflønning kan derfor være særlig attraktiv for dig, der betaler topskat.

Har din arbejdsplads ikke en kollektiv sundhedsordning, kan du forhandle om en individuel sundhedsforsikring. Med en sundhedsforsikring kan du fx få dækket udgifter til behandling på privathospital og hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør og psykolog.

Jo større dit private kørselsbehov er, jo mere fordelagtigt er det at have firmabil. Du beskattes nemlig ikke af antal kørte kilometer, men blandt andet af bilens alder og værdi. Så kører du meget uden for arbejdstid, kan fri bil eller tilskud til din bil være et attraktivt personalegode at forhandle om.

Kører du med offentlig transport til og fra arbejde, kan du overveje at forhandle om et erhvervskort. Et Erhvervskort er et årskort til bus, tog og metro, som kan bruges hele døgnet alle ugens dage, året rundt – og er et skattefrit personalegode.