Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Personalegoder

Få inspiration til, hvilke personalegoder du kan forhandle om til din lønforhandling.

Få inspiration til, hvad du kan forhandle om til din lønforhandling.

Det er en god idé at være strategisk med dine ønsker til din lønpakke. Vil du fx gerne have personalegoder, som styrker dine karrieremuligheder? Eller giver mere fritid bedst mening for dig lige nu? Gør op med dig selv, hvad der er vigtigt i dit arbejdsliv og hvad du skal huske at få spurgt ind til, i forhold til personalegoder og hvad du kan og vil forhandle om. 

Du kan fx forhandle om ekstra fridage, mere fleksibilitet i dit arbejde, efteruddannelse eller et betalt mentor- eller coachforløb.

Mand kigger til siden

Ideer til personalegoder

Nedenfor kan du få inspiration til de mest almindelige personalegoder, men vær også opmærksom på, at forhandlingsrummet kan variere betydeligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

På de offentlige arbejdspladser er mange vilkår og personalegoder reguleret i overenskomsterne. På private arbejdspladser er det omvendt ikke en selvfølge, at der er pensionsordning, barselsvilkår der går ud over funktionærloven, eller frihed ved barns sygdom. På det private arbejdsmarked kan det yderligere variere fra branche til branche, virksomhedsstørrelse eller værdiprofil hos virksomheden. På offentlige arbejdspladser kan der ligeledes være forskelle på forhandlingsrummet i forhold til konkrete emner som hjemmearbejde og anden fleksibilitet.

Mange virksomheder tilbyder på forhånd en række personalegoder, som ikke er til forhandling. Fx sundhedsforsikring, massage, gratis frugt og rensetøjsordning.

Lad dig inspirere af de mest almindelige personalegoder.

Personalegoder for offentligt og privatansatte

Personalegoder for privatansatte