Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Lønforhandling, når du skifter job

Når du skifter job, kan du typisk hente en lønstigning. Se, hvordan du forbereder din lønforhandling, finder dit lønudspil og forhandler en løn, du er tilfreds med.

Når du skifter job, skal du også forhandle din løn. 

For at få den rigtige løn skal du forberede dig godt. En ting er lønnen, men mange andre forhold kan være både afgørende for dig og penge værd. En god forberedelse kræver, at du har styr på: 

 • dit lønudspil
 • den samlede lønpakke og alternativer til løn  
 • hvordan du forhandler løn. 

Find dit lønudspil

Dit lønudspil skal tage udgangspunkt i:

 • lønniveauet for dit kommende job 
 • dine kompetencer og erfaringer
 • din forhandlingsposition 
 • den organisation og branche, du skal arbejde i. 

Med Djøfs lønberegner kan du nemt og hurtigt få et overblik over, hvad du kan forvente at få i løn i dit nye job. Her kan du nemlig sammenligne og beregne lønnen for en profil med din uddannelse, erfaring, stilling, branche og geografi.

Tallet er ikke et facit, men et godt pejlemærke at tage udgangspunkt i. 

Nogle arbejdsgivere kan finde på at spørge til din nuværende løn. Hvis du gerne vil stige i løn, bør du holde din nuværende løn for dig selv, fordi din nye arbejdsgiver kan opfatte det som dit lønudspil. Det skal være din nye stillings lønniveau, du skal spille ud. 

Hvis du er tilfreds med din løn i dag – eller ligger over – kan du svare på spørgsmålet. 

Kend din smertegrænse

Du skal også have styr på din smertegrænse på forhånd.

Din smertegrænse er den løn, du som minimum skal have for at tage jobbet. Det tal holder du naturligvis for dig selv. Vi anbefaler, at du er tro mod din smertegrænse, fordi det er vigtigt for din fremtidige lønudvikling, at du forhandler dig ind på det rigtige lønniveau.

Sæt ord på dine kompetencer og erfaringer

Du skal gøre det tydeligt, hvordan du skaber værdi på din nye arbejdsplads. Prøv så vidt muligt at relatere dine kompetencer, kvalifikationer og egenskaber til opgaver, mål og strategier på din nye arbejdsplads. 

Hvis du har særlige, efterspurgte kompetencer – på din nye arbejdsplads eller på arbejdsmarkedet – er det naturligvis en fordel ved forhandlingsbordet. Kig derfor på:

 • hvilke særlige kompetencer har du, som gør dig attraktiv for din arbejdsplads?
 • har du mange års relevant erfaring, og hvordan kan du sætte dem i spil? 
 • får du en nøglefunktion, eller er der mange med din type opgaver?
 • hvor strategisk vigtige vil dine kommende arbejdsopgaver være for organisationen?
 • får du ledelsesansvar, eller kommer du til at arbejde tæt på ledelsen? 

Vurdér din forhandlingsposition

Din forhandlingsposition er vigtig for din forhandlingsstrategi.

Der er fx stor forskel på, om du er blevet headhuntet eller selv har søgt jobbet. Eller om du har flere jobtilbud på hånden. Så kan du godt skrue op for dit lønudspil. Derimod er du måske parat til at skrue lidt ned for dine forventninger, hvis du har været jobsøgende længe eller skifter til en branche, hvor du ikke har åbenlyse kompetencer eller viden. 

Det er helt normalt, at du bliver spurgt om dit lønønske allerede ved første samtale. Så skal du være klar med et udspil – men vær opmærksom på, at det kan være bedst for dig at vente, til du har fået tilbudt jobbet. Når først din nye arbejdsgiver har valgt dig, er din forhandlingsposition kun blevet bedre. 

Hvis du ikke bliver spurgt om løn, kan du bare vente med dit udspil. 

Se på organisationen

Din kommende arbejdsgivers situation spiller også en rolle for dit lønudspil og dine chancer for at forhandle den rigtige løn hjem. 

Allerede ved første jobsamtale kan du fx spørge ind til:

 • den økonomiske situation hos din nye arbejdsgiver eller branchen generelt
 • hvordan arbejdspladsen har performet de seneste år
 • om det er det svært for organisationen at rekruttere, eller om er I mange ansøgere
 • virksomhedens markedsposition, og hvilken vækststrategi du bliver en del af.

Den samlede lønpakke

Lønnen alene gør det ikke. Arbejdstid og fleksibilitet er også penge og arbejdsglæde værd for de fleste. 

Inden forhandlingen skal du derfor have dine ønsker og prioriteringer på plads. 

Du skal desuden være skarp på, hvad får du i ferietillæg, pension og bonus, og om du har ekstra feriefridage, gode barselsvilkår, sundhedsforsikring og fleksibilitet i dit nuværende job, så du kan vurdere den samlede lønpakke. 

Som privatansat arbejder du typisk på jobløn, hvor du får den samme løn, uanset om du arbejder 37 eller 47 timer om ugen. Derfor er det er vigtigt at afklare din arbejdstid. Især hvis du kommer fra et job, hvor du har flekstid eller merarbejdsbetaling. Når du siger ja til jobløn, skal din lønpakke afspejle, at du ikke bliver kompenseret for de ekstra timer, du eventuelt kommer til at arbejde. 

Sådan forhandler du

Din forhandling starter typisk allerede ved første jobsamtale, når du bliver spurgt om dit lønudspil. 

Du skal derfor have et ambitiøst, men realistisk udspil klar. Dit udspil skal være så højt, at der er plads til forhandling. Men det skal ikke være højere, end du stadig kan argumentere for hver en krone, og hvordan du er kommet frem til dit udspil.

Fremhæv to-tre stærke argumenter, der underbygger dit lønudspil. Fx hvordan dine kompetencer og tidligere resultater vil komme din nye arbejdsgiver til gode, eller at du har en særlig efterspurgt profil.

Tips ved forhandlingsbordet

Lad dig ikke presse - din forhandling ligger typisk tæt på den første i en måned, hvor din nye arbejdsgiver ønsker, du skal nå at sige op. Føler du dig presset, så sig, at du kan vente med at begynde i jobbet til næste måned. Hellere komme fra start på baggrund af en god forhandling, hvor du lander en tilfredsstillende løn, end en forhastet proces.

Stil spørgsmål - spørg ind til, hvordan din kommende arbejdsgiver er kommet frem til deres lønudspil. Hvad har de lagt vægt på? Hvilken lønstruktur har arbejdspladsen fx fast løn og bonus? Og hvilke vilkår og personalegoder ligger der også i den samlede pakke, hvis I ikke helt kan mødes om lønnen?

Vær fleksibel - vis at du er parat til at indgå kompromiser, og anerkend din modpart, når de imødekommer dine ønsker. Også selv om det er i det små. Og husk også selv at imødekomme din kommende arbejdsgiver. Du kan sjældent få alt på din ønskeliste.

Bed om betænkningstid - husk at bede om tid eller pauser. Betænkningstid på begge sider er godt, fordi det giver mulighed for at finde løsninger og nå hinanden.

Fem faldgruber og hvordan du undgår dem

 1. Spørg altid om lønnen er med eller uden pension, når I forhandler
 2. Sig ikke dit job op, før lønnen i dit nye job er på plads
 3. Få altid lønnen og andre vigtige vilkår på skrift, inden du siger op
 4. Undgå at fortælle, hvad du tjener i dag, hvis du gerne vil lave et lønhop
 5. Hav helt styr på fx ferietillæg, ferie eller fridage, så du kan sammenligne med vilkårene i dit nye job

Forhandling om løn når du har en tillidsrepræsentant

Når du får job i den offentlige sektor, er det aftalt på din arbejdsplads, om det er dig eller din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn: 

 • Som fuldmægtig i staten er det din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. 
 • Som special- eller chefkonsulent i staten forhandler du selv. 
 • Når du får job i en kommune eller region, er det din tillidsrepræsentant, der forhandler din første løn, når du bliver ansat.

Forbered dig godt

Du skal forberede din lønforhandling, uanset om det er dig eller din tillidsrepræsentant, der skal forhandle din løn. 

Forhandler du selv din løn, er din tillidsrepræsentant en god sparringspartner. 

Ud over lønniveauet har din tillidsrepræsentant nemlig viden om arbejdspladsen, arbejdstiden og stillingens strategiske placering, som er vigtigt for dig at kende, når du skal argumentere for dit lønudspil. Tillidsrepræsentanten skal desuden godkende din løn.

Forhandler din tillidsrepræsentant for dig, skal du klæde ham eller hende bedst muligt på til lønforhandlingen.  

Det er dig, der kender argumenterne for den løn, som afspejler dine erfaringer, kompetencer og kvalifikationer i forhold til dit nye job. Din tillidsrepræsentant kender til gengæld lønniveauet og vilkår for lignende stillinger på din nye arbejdsplads. 

Få rådgivning om løn

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om din lønforhandling, så kontakt os. Vi sidder klar, så du kan få mest muligt ud af din første lønforhandling i dit nye job.

Ring til os alle hverdage på 33 95 97 00, eller log ind på djoef.dk og send os en mail.