Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Din løn som offentligt ansat

Tjek din løn som offentligt ansat. Se, hvilken basisløn og pension du har ret til, og dine muligheder for tillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Sådan er din løn sammensat

 

Som offentligt ansat er din løn fastsat i de statslige, kommunale eller regionale overenskomster og aftaler. 

Din løn består af en basisløn og individuel løn i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag/resultatløn, arbejdsgiverbetalt pension og eventuelt andre personalegoder.

I lønoversigten nederst på siden kan du se løntrin, satser for basisløn, tillæg og pensionsbidrag for overenskomstansatte i staten, regioner og kommuner.

Din løn som fuldmægtig

Din løn som fuldmægtig består af et basisløntrin, et rådighedstillæg og pension. Det er elementer, som er forhandlet på plads for dig i overenskomsten.

Derudover kan din løn bestå af individuelle tillæg, engangsvederlag og resultatløn. 

Som fuldmægtig afhænger dit basisløntrin og rådighedstillæg af din anciennitet, altså hvor mange års akademisk arbejde du har haft, efter du er blevet færdig med din kandidatuddannelse.   

Som nyuddannet kandidat starter du på løntrin 4. Efter to år følger trin 5 og 6, som begge er etårige. Og herefter følger trin 8, som er sluttrinnet på basislønskalaen. Trin 7 er civiløkonomernes øverste trin. Som bachelor kan du blive indplaceret på trin 1, 2, 4 (to-årigt), 5 og 6.

Rådighedstillægget bliver fastlagt efter en anden skala. 

Bliver du ansat i en administrativ generaliststilling, har du krav på rådighedstillæg. Får du ikke rådighedstillæg, vil vi gerne være med til at vurdere, om du har krav på det. 

Din løn som special- og chefkonsulent

Din løn som special- og chefkonsulent i en kommune eller region består af en fast basisløn og pension. I staten er special- og chefkonsulenters basisløn et interval, hvor du kan forhandle om din indplacering. 

Kriterierne for titlen som special- eller chefkonsulent er ikke centralt aftalt. Den enkelte arbejdsplads kan have mere eller mindre faste kriterier for, hvad der kræves. Ofte vil det være anciennitet og dermed erfaring med et særligt område, ansvar for et opgaveområde eller processer, fagligt koordineringsansvar eller fagledelse i mindre omfang. Du skal derimod ikke have ansvar for personaleledelse. 

I staten kan du dog godt blive indplaceret som chefkonsulent med personaleledelse, hvor basislønnen dermed også er højere.

Ud over basislønnen kan du forhandle individuelle tillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Tillæg og pension

 Du kan forhandle om kvalifikationstillæg,funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn for at få en højere løn. Din pension er fastsat på forhånd og lægges oven i din løn.

Kvalifikationstillæg kan du forhandle på baggrund af dine kvalifikationer, kompetencer, erfaring og specialviden.

Funktionstillæg kan du forhandle, hvis du har en særlig funktion, rolle, opgave eller ansvar. Et funktionstillæg ophører, når du stopper med at varetage funktionen. Så kan du forsøge at forhandle et kvalifikationstillæg i stedet.

Engangsvederlag kan du forhandle, når du har ydet en særlig indsats, fx opnået et resultat eller løst en opgave.

Resultatløn er en variation af engangsvederlag. Med resultatløn får du et beløb, hvis du når nogle mål inden for en aftalt tidshorisont – enten som engangsvederlag, som varige eller midlertidige tillæg. 

Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler din aftale om resultatløn. Så tag fat i ham eller hende for at høre mere om dine muligheder for resultatløn på jeres arbejdsplads.

Din pension som offentlig ansat er fastsat på forhånd. Pensionen lægges oveni din løn. Det er vigtigt at være opmærksom på, når du vurderer din samlede lønpakke - særligt hvis du sammenligner med lønnen for et job i det private.

Der indbetales pension af alle dine faste løndele. Du har mulighed for at vælge at få en lille del af pensionen udbetalt som løn.

Du kan se pensionsbidragene i stat, kommune og region, og hvilken andel du kan få udbetalt som løn i lønoversigten nedenfor.

Er du ansat i en kommune eller region, tilbyder din arbejdsplads måske en bruttolønsordning. Så kan du vælge at modtage personalegoder ved til gengæld at gå ned i løn. Lønnedgangen kan både trækkes fra din grundløn og din individuelt aftalte løn.