Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Din løn som forsker, underviser og professor

Se din løn som forsker, underviser og professor i det offentlige og hvilke ting, der kan påvirke dit lønniveau.

 

Når du er ansat som underviser eller forsker i det offentlige, består din løn som udgangspunkt af:

 • en fast basisløn
 • centralt aftalte tillæg for din stillingstype
 • eventuelle individuelt forhandlede kvalifikations- og funktionstillæg
 • eventuelt engangsvederlag eller resultatløn.

I lønoversigten nederst på siden kan du se løntrin, satser for basisløn, tillæg og pensionsbidrag for din stilling som:

 • forsker og underviser på universitet
 • professor i staten
 • underviser på hhx og erhvervsgymnasium
 • underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.  

Med Djøfs lønberegner kan se den gennemsnitlige løn for de forskellige stillingsgrupper.

Hvad har indflydelse på din løn?

Din løn som professor, underviser og forsker er fastlagt i de centralt forhandlede overenskomster. Men forskellige faktorer har indflydelse på din forhandlingsposition, og om din løn ender over eller under gennemsnittet i lønstatistikken. Fx:

 • din erfaring
 • artikler du har fået publiceret
 • eksterne bevillinger, du tiltrækker
 • dit netværk
 • dine undervisningsresultater.