Vi er ved at bygge en helt ny hjemmeside - kig med her. Og find alt det, du plejer, på djoef.dk. 

Din løn som forsker, underviser og professor

Se din løn som forsker, underviser og professor i det offentlige og hvilke ting, der kan påvirke dit lønniveau.

 

Når du er ansat som underviser eller forsker i det offentlige, består din løn som udgangspunkt af:

 • en fast basisløn
 • centralt aftalte tillæg for din stillingstype
 • eventuelle individuelt forhandlede kvalifikations- og funktionstillæg
 • eventuelt engangsvederlag eller resultatløn.

I lønoversigten nederst på siden kan du se løntrin, satser for basisløn, tillæg og pensionsbidrag for din stilling som:

 • forsker og underviser på universitet
 • professor i staten
 • underviser på hhx og erhvervsgymnasium
 • underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.  

Hvad har indflydelse på din løn?

Din løn som professor, underviser og forsker er fastlagt i de centralt forhandlede overenskomster. Men forskellige faktorer har indflydelse på din forhandlingsposition, og om din løn ender over eller under gennemsnittet i lønstatistikken. Fx:

 • din erfaring
 • artikler du har fået publiceret
 • eksterne bevillinger, du tiltrækker
 • dit netværk
 • dine undervisningsresultater.